Shared Scripts, Data, Stimuli, Files, and Demos

Arbo Unie script Run Experiment

Arbo Unie script

Dela

No comments yet
 
Comments

No comments yet

If you are a registered user and signed in, you can here copy this script and its stimuli to your own account, where you can edit it and change it in any way you want.

It is absolutely free to register (no credit card info asked!). You can then instantly copy this experiment with one click and edit it, change its accompanying texts, its landing page, stimuli, etc. Invite your colleagues, friends, or students to check out your experiment. There is no limit on how many people can do your experiment, even with a free account.

The catch? There is no catch! Just keep in mind that with a free account, you cannot collect data. For teaching that is usually not a problem. For research, prepaid data collection (unlimited subjects) starts as low as €10.00 for a 10-day period.

 
// Dit vraagt aan de gebruiker of ze echt willen afsluiten
// De message wordt tegenwoordig in de meeste browsers niet meer getoond
window.onbeforeunload = function (e) 
{
  var message = 'Weet u zeker dat u wilt afsluiten? Als u nog niet klaar bent, laat dan de pagina open om later terug te keren (binnen 48 uur).';

  alert(message);
 
  e = e || window.event;
  // For IE and Firefox prior to version 4
  if (e) {
    e.returnValue = message;
  }
  // For Safari
  return message;
};

brochure();

consent();

main.setfontsize(60); 
/*
//Algemene instructies
instruction('U gaat nu beginnen met het onderzoek. Probeer te voorkomen'
+ ' dat u tussentijds gestoord wordt door bijvoorbeeld uw telefoon uit te zetten'
+ ' en een rustige plek op te zoeken. U kunt het onderzoek het beste in één keer doen.'
+ ' Mocht u toch besluiten tussentijds even te stoppen laat dan de pagina open staan,'
+ ' u kunt dan op een later tijdstip (mits binnen 48 uur) verder gaan.'
+ ' Probeer bij de vragen niet te lang na te denken maar het antwoord te geven dat'
+ ' als eerste bij u op komt. Veel plezier!', 'OK', 'Introductie');

//Demografische gegevens
instruction("U gaat als eerste een aantal algemene vragen beantwoorden.","OK"," ");
demography();

// Cognitive Symptom Checklist – Work, Dutch Version (CSC-W DV)
instruction('Er volgt nu een vragenlijst met 19 vragen', 'OK',' ');
cognition();

//Digit Span 
instruction('Nu volgt de eerste test','OK', ' ');
digit_span_forward_example();
instruction('U gaat nu door met de echte test. Druk op OK om te beginnen, succes!', 'OK', ' ');
digit_span_forward();
instruction("Dit was de eerste helft van deze test. We gaan nu verder met de tweede helft", 'OK', ' ');
digit_span_sorted_example();
instruction('U gaat nu door met de echte test. Druk op OK om te beginnen, succes!', 'OK', ' ');
digit_span_sorted();
instruction("Goed gedaan! Dit was de eerste test, straks volgen er meer. Nu worden er weer enkele vragen gesteld.", 'OK', ' ');

//BAT
burnout();
*/
//Corsi block + Corsi combined
instruction('Nu volgt de tweede test.','OK', ' ');
corsibasics_example();
instruction('U gaat nu door met de echte test. Druk op OK om te beginnen, succes!', 'OK', ' ');
corsibasics();
instruction('Goed gedaan! Dit was het eerste deel van de test. We gaan nu verder met het tweede deel', 'OK', ' ');
corsicombined_example();
instruction('U gaat nu door met de echte test. Druk op OK om te beginnen, succes!', 'OK', ' ');
corsicombined();
instruction("Goed gedaan! Dit was de tweede test, straks volgt er nog één. Nu worden er weer enkele vragen gesteld.", 'OK', ' ');

//ISI
instruction("Er volgen nu enkele vragen over uw kwaliteit van slapen","OK"," ");
slaap();

//4-DKL: depressie
instruction("Met de volgende zes vragen inventariseren wij of er sprake is van stemmingsklachten.", 'OK', ' ');
depression();


//N-back
instruction('U bent bijna klaar met het onderzoek! Nu volgt de laatste test.'
+ ' Deze test bestaat uit twee delen. We beginnen met het eerste deel.', 'OK', ' ');

var correct = nback_example(1);

if (correct < 3)
{
  radio("Wilt u nog een keer oefenen?", ['Nee','Ja'],'nback_practice');

  if (response['nback_practice'] === 'Ja')
  {
    nback_example(1);
  }
}

instruction('U gaat nu door met de echte test. Druk op OK om te beginnen, succes!', 'OK', ' ');
nback(stimuli_1,1);

correct = nback_example(2);

if (correct < 4)
{
  radio("Wilt u nog een keer oefenen?", ['Nee','Ja'],'nback_practice');

  if (response['nback_practice'] === 'Ja')
  {
    nback_example(2);
  }
}

instruction('U gaat nu door met de echte test. Druk op OK om te beginnen, succes!', 'OK', ' ');
nback(stimuli_2,2);

instruction('Goed gedaan, dit was de laatste test. U krijgt nu als afsluiting nog een laatste vragenlijst', 'OK', ' ');

//IWPQ
instruction('Deze laatste vragen gaan over uw gedrag op het werk in de afgelopen'
+ ' 3 maanden. Om een goed beeld te krijgen van uw gedrag op het werk, is het'
+ ' belangrijk dat u de vragen zo nauwkeurig en eerlijk mogelijk invult. Weet u'
+ ' niet zeker wat u moet antwoorden op een vraag? Geef dan het best mogelijke'
+ ' antwoord.',"OK","Instructie");
workfunctioning();

//slot
slot();

// Afsluitende tekst

instruction('Dit was het einde van dit onderzoek! Wanneer u verhoogd heeft gescoord' 
+ ' op één of meerdere van de vragenlijsten krijgt u hierover terugkoppeling op'
+ " de volgende pagina. Wanneer dit niet het geval is gaat u door naar de"
+ ' afsluitende pagina.', 'OK', ' ');

debriefing();

window.onbeforeunload = null;
main.setfontsize(60);

startform();

  main.addblock('center',20,80,40)
    .largeinput('Hartelijk dank dat u de tijd en moeite heeft willen nemen om mee te' 
         + ' werken aan dit onderzoek! De resultaten zullen tzt. via Insite te lezen zijn'
         + ' in het eindverslag. Wij lezen graag opmerkingen die u wellicht heeft naar'
         + ' aanleiding van dit onderzoek. U kunt deze in onderstaand veld noteren.'
         + ' 

'); var end_button = addblock('center',85,12,7).button("EINDE"); end_button.await('click'); endform();

Data inspection is forthcoming!

In the mean time, authors may download their own data and make it available as an Excel file. Check out the 'Stimuli and Files' tab.

Click on a category to view the stimuli and files

Related Experiments