Hoewel alle moeite is gedaan om de juistheid van de informatie op deze website te garanderen, is de inhoud aan verandering onderhevig is en NeuroTask B.V. aanvaardt geen enkele verantwoordelijkheid voor de juistheid van de verstrekte informatie. NeuroTask B.V. behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in de informatie op de site zonder voorafgaande kennisgeving. Sommige links kunnen leiden tot informatie die wordt beheerd door derden en de NeuroTask B.V. aanvaardt geen enkele verantwoordelijkheid voor de juistheid van de verkregen informatie via deze links.

Beschikbaar in: Nederlands   Engels